Adam Kamiński

Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku. Obecnie Profesor Uczelni prowadzący Pracownię Podstaw Projektowania Informacji Wizualnej na Wydziale Grafiki oraz prowadzący zajęcia z zakresu projektowania graficznego oraz liternictwa i typografii w Wyższej Szkole Bankowej, w Gdańsku.

W latach 2016–2020 Prorektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich ASP w Gdańsku oraz Prorektor ds. Współpracy i Promocji.

Grafik, projektant informacji wizualnych, wydawnictw książkowych oraz przedsięwzięć wystawienniczych i wystąpień publicznych.

Współtwórca i aktywny uczestnik wielu wydarzeń artystycznych w tym wystaw, koncertów, performance, konferencji, sympozjów i kongresów, w kraju i za granicą m.in. w Niemczech, Austrii, Szwecji, Czechach, Wenezueli, Izraelu, Chinach, Holandii, Łotwie, Finlandii, Portugalii…

Koordynator wysokonakładowych produkcji poligraficznych dla koncernów branży reklamowej, spożywczej i kosmetycznej m.in. z Polski, Anglii, Hiszpanii, Rosji, Włoch, Francji.

Fot. Adam Kamiński

wybrane prace

| Realizowane kursy w Akademii Miniatura: