fbpx

Skryptorium

Witaj Drogi Studencie Akademii Miniatura!

Skryptorium, to jest z dawnych czasów wspominając, specjalne miejsce, w którym średniowieczni mnisi przepisywali książki, kopiując je jednocześnie rozwijając wiedzę, przekazując kolejnym pokoleniom.  

W średniowieczu, edukacja artystyczna wyglądała trochę jak w Skryptorium. W danym cechu rzemieślniczym, młody adept przyjmował rolę posłusznego ucznia, który wielogodzinnie na dobę wykonywał polecenia swojego mistrza, ucząc się przy tym wyspecjalizowanego warsztatu. Tamten model przerodził się kolejno w Akademie, które ewoluują już od ponad 500 lat! Dzisiaj mamy nowe formy tworzenia odpowiednich Skryptoriów, w świecie wirtualnym, tworząc zupełnie nowy model szkolnictwa, jakże mocno oparty na korzeniach naszej cywilizacji. 

Skryptorium nazywam nasz BLOG, będący jednocześnie zbiorem programu dydaktycznego, oraz źródłem historii sztuki. Powstaje on poprzez szeroko rozumianą dokumentację fotograficzną prac uczniów, skanów książek, nagrań filmowych oraz dodatkowe źródła cyfrowej publikacji. 

 

Życzę Tobie miłej lektury!