Spis działów

Katalog testów: Historia sztuki malarstwa

Zdaj wszystkie testy, aby zaliczyć semestr.

Czyj to obraz?

10 pytań z zakresu znajomości historii malarstwa


Rozwiąż test w następujących wynikach:
10/10 – celująco!
8-9/10 – bardzo dobrze
6-7/10 – dobrze
4-5/10 – dostatecznie
1-3/10 – podszkol się !

Katalog testów: Historia sztuki ogólna

Zdaj wszystkie testy, aby zaliczyć semestr.

Test nr A1

10 pytań z historii architektury, malarstwa, rzeźby i geometrii.