„malarstwo jest trwaniem obrazu” 

Podczas tej późnoletniej wystawie w Galerii BWA w Pile, miałem okazję poukładać obrazy w trwale współistniejące historie, jako wspomnienia z pamięci. Nasza pamięć jest jak gąbka, chłonie i jednocześnie ulatnia. Dlatego zapis obrazu w jego odsłonie wizualnej jest jak kartka z kalendarza wspomnień i emocji malarza.

Uprawiam tą profesję od wielu lat. Całe życie się uczę. 

Od ponad 10 lat praktykuję nauczanie młodzieży oraz studentów z zakresu nauki rysunku i malarstwa. Prowadziłem swoje prywatne studio zwane Atelier Miniatura, które przeobraziłem w obecną Akademię. Jest to naturalny proces ewolucji, rozwoju tej formy życia jaką jest edukacja. Atelier Miniatura było miejscem wielowymiarowym, nieoczywistym a jednocześnie rozkręconym do granic możliwości zaangażowania się w dobro studenta.

Regularne wielogodzinne zajęcia w Atelier, wraz z próbą wyłonienia lokalnych talentów, pchnęło mnie do powołania Galerii Pictura Minoris działającej w Atelier Miniatura. To tam odbyła się wystawa Gabrieli Piwar w 2019 roku. Złoty okres rozwoju mojego studio. 
Atelier Miniatura było moim życiem. Ogrom wiedzy i doświadczenia tego okresu przyczyniły się do wyłonienia idei Akademii Miniatura. Rozszerzenie działalności poza granice lokalności, w nowym wymiarze metod dydaktycznych, jest próbą konfrontacji jakości Atelier na arenie ogólnopolskiej. Idea alokacji w tym przypadku sprawdza się pozytywnie.

Widok wnętrza Atelier Miniatura w Koszalinie.

Równolegle do maratońskiego procesu kształcenia młodzieży, prowadziłem Zakład Projektowania Spekulatywnego oraz Katedrę Sztuk Plastycznych na Wydziale Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Możliwość prowadzenia badań naukowych oraz doświadczeń eksperymentalnych na polu programów dydaktycznych dla niekonwencjonalnych przedmiotów, nabył we mnie przekonanie, że warsztat akademicki, rozumiany wedle receptury dawnych mistrzów jest po dzień dzisiejszy aktualny i niezastąpiony do prawidłowego rozwoju sylwetki artystycznej studenta. 

Z wystawy w Galerii Pictura Minoris Gabrieli Piwar pt. „Metafizyczna

Zdjęcie z prowadzonych warsztatów dla młodzieży podczas dni
otwartych na Politechnice Koszalińskiej.

Podczas wieloletniej pracy na uczelni wyższej, zdążyłem obronić tytuł doktora sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, z dyscypliny malarstwa sztalugowego. Jednocześnie wiedząc, że najważniejszy u podstaw jest rysunek, gdyż z takiego założenia należy wychodzić przy kształceniu przyszłych projektantów – architektów na studiach politechnicznych. Dlatego obrałem sobie za temat przewodni pracy naukowej badanie tożsamości pochodzenia idei modernizmu, która znamiennie objawiła się w dziejach architektury, a szczególnie tej najnowszej. Pochodzenie liczy jest usłane bardzo treściwą mitologią, która opisuje nasz rzeczywisty świat. Zaiste, że to właśnie z jednej strony pokrywamy prawdę w liczbie, a z drugiej traktujemy ją jako pewien wymysł, nierzeczywiste wydarzenie.

 

Podczas prasy ze studentem / uczniem, staram się uruchomić w nim takie pokłady własnej kreacji, które pozwolą mi podążać za jego wizją. Jednak aby mogła się ona ziścić, potrzebna jest obupólna wymiana chęci – twórczej energii. 

Najważniejsze jest aby to student wciągnął się w temat i uruchomił w sobie etos właściwie rozumianej pracy, z której powstają wymierne rzeczy oraz odnosi się wdzięczną nagrodę jaką jest satysfakcja z wykonanej roboty. 

fot. Warsztaty „Wirtualny Wagon” . 2012r.

Zapraszam Ciebie do przeglądu mojej twórczości na stronie www.rafalpodgorski.com 

Dowiesz się więcej o moim życiorysie oraz wystawach, które organizowałem przez ostatnich 10 lat ponad kilkanaście, oraz brałem udział w wielu wydarzeniach grupowych. Byłem uczestnikiem kilku plenerów malarskich oraz właścicielem poważnego studio Atelier Miniatura – więcej o studio na stronie www.atelierminiatura.pl

Dziś atelier już nie ma, za to pojawił się nowy projekt, w który wkładam 100% swojego zaangażowania, dzięki czemu mogą być Państwo spokojni, że mają do czynienia z jakością na najwyższym poziomie. 

Zapraszam do współpracy.

dr Rafał Podgórski